terms-and-condition-banner-img

Redakčná politika

Spôsob vytvárania obsahu, aby ste si mohli lepšie vybrať.

U nás to nie je len o pekných slovách na stránke. Jedná sa o vaše zdravie. Preto chceme poskytovať tie najspoľahlivejšie informácie, s ktorými sa dozviete všetko potrebné o tom, ako si udržať dobrý zdravotný stav a robiť informované rozhodnutia.

Nájdete tu informácie o zabezpečení správneho a prístupného obsahu.

Náš proces 

Pri vytváraní obsahu dodržujú naši autori určitý proces. Ten pomáha zabezpečovať, aby bol poskytovaný obsah:

 • relevantný
 • správny
 • klinicky overený
 • a zrozumiteľný.

Výskum

Vždy si robíme vlastný prieskum ešte predtým, ako sa na stránku dostanú akékoľvek slová. Používame na to nástroje, s ktorými zistíme, aké dotazy v súvislosti s určitou témou ľudia najviac vyhľadávajú. Zistíme tak, aké oblasti musíme v našom obsahu pokryť. Takto získate najrelevantnejšie informácie (a s najväčšou pravdepodobnosťou aj odpoveď na otázku, ktorú ste zadali do Googlu). 

Pri pokrývaní témy sa snažíme poskytovať čo najvyváženejší pohľad na dostupné informácie. Pri písaní využívame rôzne zdroje, pomocou ktorých vám dokážeme poskytnúť presný obraz o danej zdravotnej téme. 

Patria sem klinické skúšky a štúdie, ako aj informácie od nezávislých zdravotníckych organizácií, štátnych, alebo vládnych organizácií, či vzdelávacích inštitúcií, ako sú univerzity.

Toto je pár príkladov zdrojov, ktoré používame:

 • lekárske alebo vedecké časopisy
 • elektronické kompendium liekov (emc)  
 • Britský národný slovník (BNF)
 • Národný inštitút pre zdravie a vynikajúcu starostlivosť (NICE)
 • Úrad pre reguláciu liekov a zdravotníckych pomôcok (MHRA)
 • a britskú národnú zdravotnú službu (NHS)

Kontrola

Po napísaní prechádza všetok obsah redakčnou kontrolou obsahovým tímom a potom ho skontroluje člen klinického tímu (lekár alebo lekárnik). 

V záujme transparentnosti bude na stránke vždy uvedený člen klinického tímu, ktorý obsah kontroloval. Nájdete tu aj odkaz na ich životopis s kvalifikáciami a číslom odbornej registrácie.

Obsah sa snažíme písať zrozumiteľným jazykom. Pri používaní lekárskych termínov pojmy hneď vysvetlíme, aby ste vedeli, čo znamenajú.

Publikovanie a korektúra

Po takomto skontrolovaní obsahu ho uverejníme, aby ste si ho mohli prečítať.

O zdraví a medicíne sa neustále dozvedáme nové informácie. Často sa stáva, že po vykonaní revízie sa objavia nové informácie. Preto obsah po zverejnení meníme a dopĺňame, aby sme tam zahrnuli všetky tieto údaje. Vždy sa to budeme snažiť urobiť čo najskôr.

Každé dva roky vykonáme celkovú revíziu nášho obsahu. Zistíme tak, či je obsah stále aktuálny a presný a v prípade potreby vykonáme zmeny. Tieto revízie vykonáva člen obsahového tímu a člen klinického tímu.

Každá stránka obsahuje dátumovú pečiatku, ktorá vám ukáže, kedy bola stránka naposledy aktualizovaná.

Čo považujeme za spoľahlivé informácie

Pri poskytovaní štatistík, údajov alebo konsenzu vám povieme, odkiaľ pochádzajú. Pri získavaní informácií budeme používať len zdroje, o ktorých sme presvedčení, že sú spoľahlivé a presné. Ak sa jedná o prognózu, či odhad, takisto vám to povieme. 

Predtým, ako v našom obsahu sprostredkujeme údaje alebo informácie tretích strán, overíme si ich niekoľkými spôsobmi:

Aká je veľkosť údajov? 

Objem respondentov alebo veľkosť súboru údajov je jednou z kontrol, ktoré vykonáme. To, čo považujeme za spoľahlivé, závisí od toho, čo sa meria. Spravidla ale považujeme súbory údajov (alebo podskupiny väčšej štúdie) s menej ako 50 respondentami za menej klinicky spoľahlivé. 

Niekedy uvádzame informácie zo súborov údajov tejto veľkosti alebo aj menších, ak majú hodnotu z anekdotického hľadiska, prípadne ich spomenieme ako neformálny sociálny experiment. Ak tieto údaje použijeme, vždy vám vysvetlíme, že pochádzajú z malého súboru údajov, takže nemusia byť klinicky spoľahlivé.

Odkiaľ údaje pochádzajú?

Údaje prezentujeme ako klinicky spoľahlivé iba vtedy, ak pochádzajú z dôveryhodného zdroja. Medzi takéto zdroje patria napríklad:

 • štátny alebo vládou financovaný zdravotnícky orgán, ako je napríklad britská NHS alebo NICE
 • uznávaný analytický alebo dátový orgán, ako napríklad YouGov alebo ONS
 • recenzované lekárske alebo vedecké časopisy
 • štátom financovaná zdravotnícka charitatívna organizácia
 • medzinárodne uznávaná farmaceutická spoločnosť (napríklad klinické skúšky)

Ak sa odvolávame na niečo, čo nepovažujeme za klinicky spoľahlivé (zaoberať sa nespoľahlivým názorom, či konsenzom je takisto niekedy potrebné), jasne uvedieme náš názor na tieto informácie. 

Ak sa domnievame, že tvorca údajov má na nich komerčný záujem, alebo ak to sám uvádza, takisto vám o tom povieme.

Používame len informácie zo zdrojov, ktoré boli odborne posúdené, alebo ktoré boli preskúmané lekárom, či klinickým tímom. 

Udeliť potrebný kredit

Údaje a štúdie si vyžadujú svoj čas. A ľudia, ktorí ich vytvárajú si za to zaslúžia kredit. 

Všetky informácie z tretích strán, ktoré použijeme, budú vždy uvedené aj s referenčným vyskakovacím oknom vedľa miesta, kde boli informácie použité. Tu môžeme použiť harvardský systém citácií. Prostredníctvom tohto systému uvedieme autora informácií, kedy a kde boli informácie uverejnené, a ak je to možné, aj odkaz na zdroj.

Používanie vlastného výskumu

Z času na čas si spravíme svoj vlastný výskum na základe zozbieraných údajov. V takomto prípade vás budeme o danom výskume informovať čo najjasnejším a najjednoduchším spôsobom.

Povieme vám:

 • ako boli údaje zozbierané, bez narušenia súkromia a pôvodu osôb;
 • akú metodiku sme použili na stanovenie hypotéz;
 • a prípadne, kto údaje overil;

Pri modelovaní a zhromažďovaní údajov a následne pri vytváraní hypotéz sa radíme aj s lekárom. Uistíme sa tak, že všetky poskytované informácie založené na našom vlastnom výskume sú spoľahlivé.

Niekedy môžeme vykonávať menšie štúdie alebo sociálne experimenty s konkrétnymi známymi osobami (napríklad športovcami alebo osobnosťami) a prezradiť identitu zúčastnených osôb. Vždy to však urobíme len s predchádzajúcim súhlasom danej osoby (alebo osôb).

V opačnom prípade, pri využívaní vlastného výskumu nebudeme zverejňovať osobné údaje, ktoré by sa dali použiť na identifikáciu zúčastnených osôb. 

Nestrannosť značky

Nie sme prepojení so žiadnymi konkrétnymi značkami ani farmaceutickými spoločnosťami. Naším cieľom je ponúkať čo najširší výber liečby a zároveň poskytovať bezpečné a cenovo dostupné služby pre našich používateľov.

Preto sa snažíme o čo najväčšiu nestrannosť a nepropagujeme žiadnu konkrétnu značku voči iným. 

Vieme, že ceny sú pre vás dôležité. Ak je konkrétna značka lieku lacnejšia ako iná, dáme vám o tom vedieť. 

Vieme, že účinnosť liekov je pre vás takisto dôležitá. Preto vždy uvedieme aj informácie o účinnosti liekov, ktoré sme zistili na základe klinických štúdií. Tieto informácie môžu naznačovať lepšiu účinnosť jednej značky liekov nad inou.

Vždy vám prezradíme aj to, kde nájdete viac informácií, aby ste si danú tému mohli podrobnejšie preštudovať.

Treated ponúka služby a svoju vlastnú značku propaguje cez stránku a sociálne médiá. Týmto spôsobom môžeme nepriamo propagovať využívanie dodávateľov a partnerov, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní našich služieb. Ak však máme vzťah s externým dodávateľom, budeme vás o tom informovať.

Môžeme vám poskytnúť aj informácie o službách dostupných od iných organizácií, ako sú charitatívne organizácie alebo orgány verejného zdravotníctva. Odkážeme vás tak na ďalšiu pomoc, či informácie. Nebudeme však podporovať žiadne komerčné služby okrem našich vlastných, alebo partnerských organizácií, s ktorými spolupracujeme.

Rešpekt a ochrana osobných údajov

Zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje a osobné údaje našich partnerov. V našom obsahu nikdy nezverejňujeme osobné údaje ani podrobnosti o komunikácii medzi nami a inou osobou, či organizáciou.

Ak použijeme komentáre alebo citácie hovorcu alebo zdravotníckeho pracovníka, urobíme tak len s ich predchádzajúcim súhlasom.

Poradenstvo je na klinických lekároch

Každý z nás je jedinečný. Preto veríme, že klinické poradenstvo nie je univerzálnou záležitosťou. 

Aj keď majú byť informácie na našej stránke spoľahlivé, presné a užitočné, nejedná sa o zdravotné poradenstvo. O tom, čo je pre vás najlepšie, musíte rozhodnúť vy a váš lekár počas konzultácie. 

Ak si nie ste niečím istí alebo máte zdravotnú otázku, vždy sa na to spýtajte lekára alebo klinického lekára.

Vaša spätná väzba

Náš obsah vytvárame pre vás.

Preto chceme vedieť, ak sme náhodou na niečo zabudli. 

Zaujíma nás aj to, ak si myslíte, že niečo nebolo príliš užitočné, prípadne ak neboli nejaké informácie dostatočne prínosné.

Platí to pre používateľov našich služieb, občasného čitateľa, ale aj pre zdravotníka.

Spätnú väzbu nám môžete poslať emailom, prípadne nás môžete kontaktovať cez naše sociálne médiá.

Pomôže vám, aby ste sa vedeli lepšie rozhodnúť.

Sugerir un tratamiento

Si hay un tratamiento o condición en particular que está buscando, infórmenos y lo investigaremos por usted.

O vašej požiadavke vám môžeme posielať emaily, ale z tejto komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Položte nám otázku, alebo niečo navrhnite.​

Sem napíšte svoju otázku, alebo nám povedzte, ak sa vyskytol na našej stránke problém.

O vašej požiadavke vám môžeme posielať emaily, ale z tejto komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť.
4.8

Naše priemerné hodnotenie na základe 3295 recenzií

Povezdte nám o probléme

Súhlasím s podmienkami používania.
O vašom probléme vám môžeme posielať emaily, ale z tejto komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Čoskoro vám dáme vedieť. Na všetky otázky sa snažíme odpovedať do jedného pracovného dňa.

Prihlásili ste sa na odber našich noviniek. Sledujte si priečinok s doručenou poštou, kde dostanete aktuálne informácie.

news-letter

Prihláste sa na odber našich noviniek a získajte aktuálne informácie o a viac.

Kliknutím na tlačidlo 'Prihlásiť sa ma odber noviniek hneď teraz' súhlasíte s našou Politikou ochrany osobných údajov.