Spedra

Prejsť na
Bol tento článok užitočný?

Aké vedľajšie účinky Spedra vyvoláva?

Spedra zďaleka nemusí spôsobovať vedľajšie účinky, väčšina mužov ju v skutočnosti užíva s malými, dokonca žiadnymi problémami . Najčastejšie vedľajšie účinky avanafilu sa vyskytujú u 1 z 10 užívateľov, zatiaľ čo zriedkavé vedľajšie účinky sa vyskytujú u 1 z 1 000 užívateľov.

Vedieť o tom, aké vedľajšie účinky by sa u vás mohli pravdepodobne prejaviť, vám ich v prípade potreby môžu pomôcť zvládnuť.

 • Bežné vedľajšie účinky

 • Menej bežné vedľajšie účinky

 • Zriedkavé vedľajšie účinky

Najbežnejšie vedľajšie účinky Spedry sa môžu vyskytnúť u 1 z 10 pacientov. Vo väčšine prípadov sú tieto príznaky mierne a krátkodobé. Často zmiznú po niekoľkých užitiach lieku, keďže telo si časom na účinky liečiva zvykne.

Najčastejšie vedľajšie účinky Spedry sú:

 • Bolesť hlavy
 • Začervenanie
 • Upchatý nos

Ak vám príznaky pretrvávajú, alebo sa zhoršia, poraďte sa s vašim ošetrujúcim lekárom, ktorý vám bude môcť dávku upraviť.

Tieto vedľajšie účinky nie sú tak bežné, zvyčajne sa vyskytujú u 1 zo 100 ľudí a patria sem:

 • Závraty
 • Únava
 • Ospalosť
 • Upchaté dutiny
 • Rozmazané videnie
 • Nevoľnosť
 • Návaly tepla
 • Dýchavičnosť
 • Bolesť chrbta
 • Poruchy srdcového rytmu
 • Zvýšené pečeňové enzýmy

Tieto vedľajšie účinky sa objavujú u menej ako 1 z 1000 pacientov. Takže, aj keď je ich výskyt možný a mali by ste o nich vedieť, je veľmi málo pravdepodobné, že sa u vás vyskytnú:

 • Chrípka alebo príznaky podobné chrípke
 • Upchatý nos a nádcha
 • Dna
 • Senná nádcha
 • Problémy s hornými dýchacími cestami
 • Vyrážky
 • Hnačka
 • Poruchy penisu
 • Krvácanie z nosa
 • Horúčka
 • Priberanie na váhe
 • Bolesť v dolnej časti chrbta
 • Bolesť na boku hrudníka
 • Spontánna erekcia bez stimulácie
 • Opuchnuté členky
 • Abnormálne výsledky krvných testov
 • Abnormálne hladiny kreatínu
 • Rýchla srdcová frekvencia
 • Kŕče
 • Časté močenie
 • Nespavosť
 • Predčasná ejakulácia
 • Celkový zvláštny pocit
 • Nervózne ošívanie sa
 • Bolesť na hrudníku
 • Bolesti svalov
 • Svrbenie genitálií
 • Slabosť
 • Vysoký krvný tlak
 • Sfarbený moč
 • Problémy s obličkami
 • Abnormality PSA testov (test na prostatu).

Čo mám robiť, ak budem mať pri užívaní Spedry rozmazané videnie?

Zatiaľ čo väčšina symptómov uvedených vyššie je mierna a mala by rýchlo ustúpiť, s rozmazaným videním by ste mali ihneď vyhľadať lekársku pomoc. Ak sa váš zrak zhorší, alebo ho stratíte na jednom, či oboch očiach, ihneď navštívte lekára.

Ďalšie informácie o vážnych vedľajších účinkoch nájdete na obale, ktorý je súčasťou vášho lieku. Na príbalovom letáku nájdete všetky vedľajšie účinky, ktoré liek môže vyvolať spolu s pokynmi čo robiť, ak sa u vás prejavia.

Môže Spedra spôsobiť dlhodobé vedľajšie účinky?

Vedľajšie účinky lieku Spedra majú väčšinou krátke trvanie a dokonca úplne zmiznú po niekoľkých užitiach lieku. Pokiaľ vám závažnosť týchto vedľajších účinkov nespôsobuje obavy, v užívaní lieku by ste mohli pokračovať podľa pokynov.

Ak vedľajšie účinky pretrvávajú, mali by ste ich nahlásiť ošetrujúcemu lekárovi, aby s vami mohol prebrať ďalšie možnosti vrátane zníženia dávky, alebo vyskúšania inej liečby.

Dlhodobé príznaky sú väčšinou zriedkavejšie, ale závažnejšie. Ak sa u vás prejavia tieto príznaky, ihneď sa porozprávajte so svojim ošetrujúcim lekárom. Po prípade, ak je to uvedené na príbalovom letáku, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Čo mám robiť, ak budem pri Spedre pociťovať vedľajšie účinky?

Bez ohľadu na to, aké bezvýznamné sú podľa vás vedľajšie účinky, vždy sa môžete porozprávať so svojim ošetrujúcim lekárom, ak máte problémy s užívaním Spedry aj po niekoľkých užitiach.

V niektorých prípadoch budete musieť okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Sú to zriedkavé okolnosti, ale v každom prípade je dôležité o nich vedieť. Patria sem:

 • Priapizmus (erekcia, ktorá neustúpi po štyroch hodinách)
 • Rozmazané videnie
 • Strata sluchu, ktorá sa niekedy prejavuje závratmi
 • Náhla strata zraku na jednom, alebo oboch očiach

Priaprizmus môže po štyroch hodinách viesť k vážnemu poškodeniu penisu a vašej neschopnosti dosiahnuť erekciu. Ak máte podozrenie na priapizmus, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Môžem vedľajšie účinky Spedry zredukovať?

Najlepší spôsob ako sa vyhnúť vedľajším účinkom Spedry je užívať ju podľa pokynov. Nielenže vám to pomôže vyťažiť z liečby maximum, ale môže to minimalizovať akékoľvek problémy, ktoré by vám mohla Spedra vyvolať.

Počas užívania lieku by ste nemali piť grapefruitovú šťavu. Tá môže zvýšiť účinky lieku a tým pádom aj pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov Spedry.

Pri užívaní avanafilu by bolo najlepšie vyhýbať sa alkoholu, pretože môže znižovať krvný tlak a spôsobovať závraty. Alkohol je tiež hlavnou príčinou erektilnej dysfunkcie. Takže, ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky liečby, jeho príjem by ste mali minimalizovať.

05 (4)

Varovania pri užívaní Spedry: čo by ste mali vedieť

Váš ošetrujúci lekár bude môcť posúdiť všetky riziká pred predpísaním samotnej liečby. Ale až potom, čo mu prezradíte všetky relevantné informácie o svojej anamnéze, o všetkých ochoreniach, ktoré máte, alebo na ktoré ste náchylný, ale aj akékoľvek lieky, ktoré beriete, alebo ste nedávno užívali.

Pri niektorých ochoreniach môže byť užívanie Spedry nevhodné, alebo dokonca aj nebezpečné. To isté môže platiť aj o aktuálnych liekoch, ktoré beriete. V niektorých prípadoch môže zredukovanie dávky dostatočne minimalizovať súvisiace riziká.

Môže sa Spedra vzájomne ovplyvňovať s inými liekmi?

Niektoré lieky interagujú so Spedrou spôsobom, ktorý môže spôsobiť vedľajšie účinky, alebo dokonca predstavovať vážne zdravotné riziko. Interakcie avanafilu s dusičnanmi môžu viesť k výraznému zníženiu krvného tlaku a predstavovať vážne zdravotné riziko. Patria sem lieky na hypertenziu a rekreačné drogy, ako sú amylnitráty.

Spedra nie je vhodná ani pri liečbe na HIV vrátane liečiv: ritonavíru, indinavíru, sakvinavíru, nelfinavíru a atazanavíru.

Pri užívaní Spedry sa treba vyhýbať aj niektorým antimykotickým liekom vrátane: ketokonazolu, itrakonazolu alebo vorikonazolu, a niektorým antibiotíkám vrátane klaritromycínu alebo telitromycínu.

Existujú niektoré lieky, ktoré môžu byť pri Spedre nevhodné, po prípade bude potrebné jej dávku znížiť na minimalizovanie rizika interkacií. Patria sem: alfa-blokátory, lieky na arytmiu, liečba epilepsie karbamazepínom, niektoré stabilizátory nálady a amprenavir, aprepitant, diltiazem, flukonazol, fosamprenavir, verapamil a riociguát.

Spedra a terbinafín, antimykotikum, by sa takisto nemali miešať, pretože môžu výrazne znížiť účinnosť mechanizmu erektilnej dysfunkcie.

Mám zdravotné ťažkosti. Stále môžem Spedru užívať?

Čo sa týka interakcií niektorých liekov so Spedrou, existujú situácie, kde bude pre vás Spedra nevhodná a niekedy si zase jej užívanie bude vyžadovať monitorovanie vášho stavu. Na začiatok môže byť najvhodnejšia 50mg dávka, aby ste zistili, či vám liek účinkuje bez možných vedľajších účinkov.

Medzi ochorenia, ktoré bude potrebné pri užívaní Spedry monitorovať, patrí akýkoľvek druh srdcových ochorení, sklon k priapizmu (nestimulovaná erekcia, ktorá trvá niekoľko hodín), aktívne peptické vredy, a akékoľvek iné ochorenie, ktoré ovplyvňujú tvar vášho penisu.

Kto by nemal Spedru užívať?

Pri niektorých ochoreniach nie je užívanie Spedry vhodné. Uistite sa, že svojmu ošetrujúcemu lekárovi poviete o všetkých zdravotných problémoch. Takto bude môcť lekár podrobne posúdiť váš stav ešte predtým, ako vám liečbu predpíše.

Najčastejšie ochorenia, ktoré pri užívaní Spedry vyvolávajú kontraindikácie sú:

 • vysoký krvný tlak
 • nízky krvný tlak
 • angína
 • vážne problémy s obličkami
 • problémy so srdcom alebo pečeňou
 • vážne ochorenia zraku
 • alebo alergie na jej zloženie.

Tieto ochorenia môžu predstavovať vážne zdravotné riziká a v takomto prípade budete musieť asi zvážiť inú liečbu.

Čo ak sa mi zmení zdravotný stav počas užívania Spedry?

Ak si všimnete akékoľvek zmeny vo svojom zdravotnom stave pri užívaní Spedry, alebo vám bolo počas jej užívania diagnostikované akékoľvek ochorenie, či už sa týka erektilnej dysfunkcie, alebo nie, mali by ste o tom informovať svojho ošetrujúceho lekára.

Ten vám môže odporučiť iný liek, alebo vám upraviť dávkovanie. Ak máte akékoľvek problémy s vašim ochorením, alebo liečbou, môžete to prebrať s našimi odborníkmi v sekcii pre pacientov.

Reference Popover #ref1
Reference Popover #ref2

Ako získavame informácie.

Pri predložení štatistík, údajov, názorov, alebo konsenzov vám vždy povieme zdroj ich pôvodu. Údaje prezentujeme ako klinicky spoľahlivé iba vtedy, ak pochádzajú z renomovaného zdroja, ako je napríklad štátny alebo vládou financovaný zdravotnícky orgán, odborný lekársky časopis, alebo uznávaný analytický, či dátový orgán. V našej redakčnej politike sa dozviete viac.

Pomôže vám, aby ste sa vedeli lepšie rozhodnúť.

Čo sa vám na ňom páčilo?

Čo sa vám na ňom nepáčilo?

Sugerir un tratamiento

Si hay un tratamiento o condición en particular que está buscando, infórmenos y lo investigaremos por usted.

O vašej požiadavke vám môžeme posielať emaily, ale z tejto komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Položte nám otázku, alebo niečo navrhnite.​

Sem napíšte svoju otázku, alebo nám povedzte, ak sa vyskytol na našej stránke problém.

O vašej požiadavke vám môžeme posielať emaily, ale z tejto komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť.
4.8

Naše priemerné hodnotenie na základe 3295 recenzií

Povezdte nám o probléme

Súhlasím s podmienkami používania.
O vašom probléme vám môžeme posielať emaily, ale z tejto komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Čoskoro vám dáme vedieť. Na všetky otázky sa snažíme odpovedať do jedného pracovného dňa.

Prihlásili ste sa na odber našich noviniek. Sledujte si priečinok s doručenou poštou, kde dostanete aktuálne informácie.

news-letter

Prihláste sa na odber našich noviniek a získajte aktuálne informácie o a viac.

Kliknutím na tlačidlo 'Prihlásiť sa ma odber noviniek hneď teraz' súhlasíte s našou Politikou ochrany osobných údajov.